Category Archives: Hiệp Định Paris 1973

Video phỏng vấn Ông Hoàng Đức Nhã về Hiệp-định Paris 1973

Xin mời nghe 3 buổi phát hình về những phát biểu của Ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng Trưởng Dân Vận & Chiêu Hồi, trả lời phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần ở DC về những vấn đề liên … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hiệp Định Paris 1973, Video phỏng vấn | Leave a comment

Toàn bản Hiệp định Paris 1973

Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973. Xin cám ơn bạn đọc Truyền Tấn đã gửi tài liệu cùng lời giới thiệu: Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hiệp Định Paris 1973 | 2 Comments

Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972

Trần Quốc Việt (Danlambao) : Lời mở đầu cho chuyên đề về Hiệp định Hòa bình Paris Lịch sử là lớp sương mù khi diễn ra và là bi kịch khi nhìn lại. Càng bi kịch hơn khi ta nhận … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hiệp Định Paris 1973 | 1 Comment

Không Hòa bình, Không Danh dự [No Peace, No Honor] (Larry Berman – Trần Quốc Việt)

Larry Berman – Trần Quốc Việt (Danlambao) lược dịch – “Đối với các ông chúng tôi không hơn gì là chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Nếu các ông muốn từ bỏ cuộc đấu tranh, thì chúng tôi sẽ … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hiệp Định Paris 1973 | Leave a comment