Category Archives: MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm, Lời Khen Tiếng Chê

NGÔ ĐÌNH DIỆM: Lời Khen Tiếng Chê (Minh Võ)

Người khen ta mà khen đúng là bạn ta Kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta Còn kẻ nịnh ta là thù địch ta vậy. (Tuân Tử) THÔNG VŨ xuất bản tháng 5 năm 1998 Tái bản lần … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm, Lời Khen Tiếng Chê, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment