Category Archives: MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc

Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc: Phụ Lục (Minh Võ)

PHẦN PHỤ LỤC Một lá thư dài của Tổng Thống Ngô Đình Diệm Đây là thư riêng của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đề ngày 29-5-1956, trả lời thư của ký giả Joseph Buttinger viết cho ông trước đó 9 … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment

Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc: Phần IV (Minh Võ)

PHẦN IV 12. Chiến thắng bỏ lỡ Từ trước tới giờ phần đông ký giả và sử gia Mỹ đều cho rằng Hoa Kỳ đã lầm khi ủng hộ miền Nam Việt Nam chống lại Cộng Sản miền Bắc. Họ … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment

Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc: Phần III (Minh Võ)

PHẦN III 5- Từ vinh quang đến tử nạn1 Từ 26 tháng 10 đến mồng 2 tháng 11, chỉ có một tuần thôi.2 Nhưng là tuần lễ định mệnh đưa một nhân vật lịch sử từ Vinh Quang đến Tử … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment

Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc: Phần II (Minh Võ)

PHẦN II 2- Cành đào Xuân Quí Mão Cách nay hơn một thập kỷ, khi giáo sư Francis X. Winters cho ra cuốn The Year of the Hare,1 ông có nói đến cành đào có đính danh thiếp của “Chủ … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment

Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc: Lời Tựa (Minh Võ)

Xin chân-thành cảm-tạ tác-giả Minh Võ đã cho phép Lê Thy đưa tác-phẩm này vào baovecovang@wordpress.com nhân ngày giỗ thứ 48 của Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM và Ông Cố Vấn NGÔ ĐÌNH NHU.

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm và Chánh Nghĩa dân Tộc, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment