Category Archives: NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Phụ Lục

PHỤ LỤC Vì lý do đặc biệt, quyển sách này đã không thể ra mắt độc giả trong những ngày đầu Xuân. Lợi dụng khuyết điểm về thời gian tính ấy, chúng tôi thêm bản Phụ Lục về biến chuyển … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Phần Kết Luận

PHẦN KẾT LUẬN Chính Nghĩa Quốc Gia! Từ khi Quốc Trưởng Bảo Đại trở về lãnh đạo nước nhà mọi xu hướng chính trị thuần túy quốc gia đã được tập hợp dưới lá cờ chính nghĩa.

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 3e

CHƯƠNG BA (tiếp theo) NHỮNG SỰ KIỆN CUỐI CÙNG 1953 Trước khi nói đến phản ứng quân sự của Việt Minh để đối phó với những trái đấm tấn công liên tiếp của Liên Quân Pháp-Việt, cần phải kể qua … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 3d

CHƯƠNG BA (tiếp theo) GIAI ĐOẠN MỚI Bẩy năm qua, bẩy năm đã lôi cuốn biết bao nhiêu tiền và máu, tất cả những nỗ lực, cố gắng của chính phủ Pháp đã vượt bực mà chưa một viễn tượng … Continue reading

Posted in NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 3c

CHƯƠNG BA (tiếp theo) ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ CỦA PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM 1947-1951 Chính phủ Pháp quyết định thương thuyết cới Cựu Hoàng Bảo Đại. Mặc dầu ngày 21 tháng 11.1947, Thủ Tướng Ramadier phải nhường chỗ cho … Continue reading

Posted in NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 3b

CHƯƠNG BA (tiếp theo) HÀNH BINH CHỚP NHOÁNG 1.- Trận tấn công rầm rộ lên núi rừng Việt Bắc: Cuộc hành binh LEA (Opération LEA) Thu-Đông năm 1947 của Đại Tướng Valluy.

Posted in NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Leave a comment

VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 3a

CHƯƠNG BA CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA A.- YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG Từ khi Hoàng Đế Bảo Đại hy sinh ngai vàng mong mưu đồ Tự Do, Dân Chủ cho một Việt Nam Độc Lập mới, quốc dân vui mừng với … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 2

CHƯƠNG HAI 1.- CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM Chiến tranh hoàn cầu lần thứ II bùng nổ. Một việc trọng đại làm thay đổi cuộc diện thế giới như vậy, người Việt Nam không hề tỏ thái độ của mình. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa | 1 Comment

VIỆT-NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 1

CHƯƠNG MỘT Cá-tính quốc-gia trong quá-trình tranh-đấu của dân tộc A- Những nét lớn trong lịch-sử dân-tộc 1- Chúng ta ngày nay tự hào và vinh dự khi đọc lại lịch-sử dân-tộc. Sức sinh-hoạt mạnh-mẽ, óc tổ-chức quy-củ. Dân Việt-Nam … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Tagged , | Leave a comment

Sách biên-khảo lịch-sử – VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Lời Tựa

Audo Book —-> Để tưởng niệm các đồng chí đã bỏ mình vì nước và thân tặng các chiến sĩ đang tranh đấu …tranh đấu không ngừng cho sự sống còn của TỔ QUỐC Nghiêm Kế Tổ

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa | Tagged , | Leave a comment