Category Archives: NGUYỄN NGỌC HUY: Tên họ Người Việt Nam

TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT-NAM (Gs. Nguyễn Ngọc Huy): Chương III

Chương III Tục cữ tên và các ảnh hưởng của nó Trong các chương trước của sách này, chúng tôi đã có nhiều lần đề cập đến tục cữ tên cũng được gọi là tỵ húy (hay kỵ húy). Vì … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC HUY: Tên họ Người Việt Nam | Leave a comment

TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT NAM (Gs. Nguyễn Ngọc Huy): Chương II

Chương II Như chúng tôi đã trình bày trong chương trước, dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Trung Hoa, và một trong những biểu lộ của ảnh hưởng này đã thể hiện trong … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC HUY: Tên họ Người Việt Nam | Leave a comment

TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT-NAM (Gs. Nguyễn Ngọc Huy): Chương I

MỤC LỤC Chương I:   Mục 1: Tên chánh tức là danh theo từ ngữ Hán Việt Mục 2: Các loại tên khác nhau của một cá nhơn thời trước Mục 3: Các loại tên của người thuộc một giới … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC HUY: Tên họ Người Việt Nam | Leave a comment