Category Archives: * Nguyễn Văn Lục

LỊCH SỬ CÒN ĐÓ… (Nguyễn văn Lục)

“L’histoire est vraie, mais la vérité est partielle: Nous pouvons savoir des choses sur le passé humain, nous ne pouvons savoir le tout de ce passé” H. Marrou, sử gia.

Posted in * Nguyễn Văn Lục, 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Bình-luận - Quan-điểm, Nền Đệ I Cộng Hoà, Sự Thật | Leave a comment

Mạn đàm với Vĩnh Phúc ( Nguyễn Văn Lục)

Mạn đàm với Vĩnh Phúc ::: Nguyễn Văn Lục ::: (nguồn: DCVOnline ) Lời mở: Sau đây là nội dung buổi mạn đàm với Vĩnh Phúc (VP) nhân dịp tác giả cho tái bản cuốn Những Huyền Thoại Và Sự … Continue reading

Posted in * Nguyễn Văn Lục, 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Bình-luận - Quan-điểm, Nền Đệ I Cộng Hoà, Sự Thật | Leave a comment

Bộ Mặt Thứ Hai Của Sài Gòn Sau 30-4-1975 (Nguyễn Văn Lục)

“Hãy sống dùm tôi Hãy nói dùm tôi Hãy thở dùm tôi…” (Trịnh Công Sơn)

Posted in * Nguyễn Văn Lục, ***Mùa QUỐC HẬN, Bình-luận - Quan-điểm | 1 Comment

Cuộc sống ở một nơi nào khác (Nguyễn Văn Lục)

CUỘC SỐNG Ở MỘT NƠI NÀO KHÁC ::: Nguyễn Văn Lục ::: (nguồn: DCVOnline) Thóc thơm Gạo trắng Gió hiền Miền Nam phì nhiêu nắng ấm (Trích bài thơ xuôi cho Trần Văn Bá của Dương Như Nguyện)

Posted in * Nguyễn Văn Lục, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment