Category Archives: THIỆN CHÍ NHÂN: Người CS có phải là người VN không?

Người Cộng-sản có phải là người VN không? (Thiện Chí Nhân)

– PHẦN A – Mới thoát nhìn, tựa của bài viết này có vẻ không ổn, người Cộng Sản Việt Nam (CSVN) dù là thiên thần hay ác quỷ, là người Việt chớ còn là người gì nữa. Họ không … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, THIỆN CHÍ NHÂN: Người CS có phải là người VN không? | 2 Comments