Category Archives: TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong):Bối cảnh trước tháng 4-1975

Vietnam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/) BỐI CẢNH TRƯỚC THÁNG 4-1975 Những diễn biến đưa đến cuộc tổng tấn công của cộng sản Bắc Việt tại Miền Nam Việt Nam, từ … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 1 Comment

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Một vài suy ngẫm

Việt Nam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 1 Comment

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Lời Giới Thiệu

Vietnam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/) LỜI GIỚI THIỆU của Đinh Thạch Bích Được anh Trần Đông Phong yêu cầu viết Lời Giới Thiệu cho cuốn sách của anh, tôi vô … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH

VIỆT NAM CỘNG HOÀ 10 NGÀY CUỐI CÙNG (Trần Đông Phong)

Việt Nam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: http://vietnam1975.blogspot.ca/http://giaocam.saigonline.com/) Hình ảnh: BVCV sưu tầm * Lời Giới Thiệu (Đinh Thạch Bích) * Bối Cảnh Truớc 1975 * Một Vài Suy Ngẫm … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 11 Comments