Category Archives: TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong):Bối cảnh trước tháng 4-1975

Vietnam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/) BỐI CẢNH TRƯỚC THÁNG 4-1975 Những diễn biến đưa đến cuộc tổng tấn công của cộng sản Bắc Việt tại Miền Nam Việt Nam, từ … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 1 Comment

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Một vài suy ngẫm

Việt Nam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 1 Comment

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Lời Giới Thiệu

Vietnam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: giaocam.saigonline.com/) LỜI GIỚI THIỆU của Đinh Thạch Bích Được anh Trần Đông Phong yêu cầu viết Lời Giới Thiệu cho cuốn sách của anh, tôi vô … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | Leave a comment

VIỆT NAM CỘNG HOÀ 10 NGÀY CUỐI CÙNG (Trần Đông Phong)

Việt Nam 1975 Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng Trần Đông Phong (nguồn: http://vietnam1975.blogspot.ca/http://giaocam.saigonline.com/) Hình ảnh: BVCV sưu tầm * Lời Giới Thiệu (Đinh Thạch Bích) * Bối Cảnh Truớc 1975 * Một Vài Suy Ngẫm … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐÔNG PHONG: 10 ngày cuối cùng của VNCH | 11 Comments