Category Archives: TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Lời Bạt

LỜI BẠT Qua “Một thời nhiễu nhương: 1945 -1975″ quý vị độc giả có thể đã thoáng nhận ra bức tranh vân cẩu chấm phá cảnh các thế lực ngoại quốc và trong nước tranh giành nhau kịch liệt suốt … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần V

CHƯƠNG 1 CHIẾN TRANH GIỮA HAI MIỀN NAM BẮC VIỆT NAM SAU NĂM 1954 TRỞ ĐI LÀ NỘI CHIẾN GIỮA NGƯỜI CỘNG SẢN VÀ QUỐC GIA VIỆT NAM Thực vậy, cuộc chiến tranh từ 1945 đến 1975 ở Việt Nam … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần IV (tiếp theo)

CHƯƠNG 15 GIAI ĐOẠN PHẢN CÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ VÀ NAM VIỆT NAM (1967) Nhiều người cho rằng giai đoạn phản công chiến lược trong kế hoạch của tướng Westmoreland đã khởi sự vào mùa thu năm 1966 … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | 1 Comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần IV

CHƯƠNG 1 CỘNG SẢN BẮC VIỆT TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH XÂM NHẬP VÀ KHUYNH ĐẢO CHỐNG NAM VIỆT NAM 1-1. Chính quyền Nam Việt Nam truy quét Việt Cộng (Cộng Sản nằm vùng) Bản “Đề cương đường lối cách mạng … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần III

Việc hai phe Cộng Sản và không Cộng Sản ở Việt Nam chuẩn bị chống đối nhau đã được tiến hành qua hai giai đoạn: Giai đoạn tranh thủ lợi thế (1954-1956) và giai đoạn tích cực đối đầu nhau … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần II

CHƯƠNG 1 MÀN GIÁO ĐẦU CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1945-1946) 1-1. Việt Minh củng cố quyền lực trong khi Pháp chuẩn bị trở lại Đông Dương Việt Nam đã trở thành một nước độc lập từ ngày 2 tháng 9 … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần I

Quốc hiệu “Việt Nam” của nước ta đã có từ đầu thế kỷ XIX sau khi Nguyễn Ánh đánh bại vương triều Tây Sơn, thống nhất đất nước từ Ải Nam quan đến mũi Cà Mau, lên ngôi lấy niên … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | 1 Comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Tựa – Mục Lục – Cảm Tạ

Sách này in 500 bộ, đánh số từ 1 đến 500 Không bán, chỉ dùng vào việc khảo cứu. Qúy vị nào cần xem, xin vui lòng tìm ở một số trường Đại Học, Thư Viện và Cơ Sở Văn … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment