Category Archives: TRẦN KIM TRÚC: Tôi giết Nguyễn Bình

TÔI GIẾT NGUYỄN BÌNH (Trần Kim Trúc)

(Đánh máy: Lê Thy) Mùa Đông năm 1946. Trong căn nhà lớn, bịnh xá của khu 7 tại miền Đông Nam Bộ, giữa rừng già Tân Uyên, bác sĩ Nguyễn văn Hưởng, Bộ trưởng Y tế trong Ủy ban Hành … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN KIM TRÚC: Tôi giết Nguyễn Bình | 3 Comments