Category Archives: * Trần Thị Lai Hồng

VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH (Gs. Trần thị LaiHồng sưu tầm)

VỊNH BỨC DƯ ĐỒ Trần thị LaiHồng sưu tầm để nhớ một thời thơ ấu từng chạy qua nhà thờ Ông Già Bến Ngự Ôn cố tri tân, đọc chuyện xưa nghĩ chuyện nay, dẫu đã ngót trăm năm, hoàn … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | 1 Comment

Thời trang và Lịch sử: VÁY hay QUẦN? TRÁI hay PHẢI??? (Trần thị Lai Hồng)

THỜI TRANG và LỊCH SỬ VÁY hay QUẦN??? TRÁI hay PHẢI??? Tự thuở hồng hoang, loài người đã tìm cách lưu lại sinh hoạt bằng ngôn ngữ tạo hình, qua những nét vẽ hoặc khắc trên vách đá hang động, … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

Trái trắng (Trần thị Lai Hồng)

Lá mùa Thu lá không bay nữa Lá rụng tơi bời lối tử sinh (Võ Đình, Nàng Thu phong) Trái Trắng, nghe nghịch ngợm, nhưng đơn giản chỉ là tiếng Việt của hai chữ Bạch quả/bai guo hay Ngân hạnh/yin … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , , , | Leave a comment

Trung Thu và Ngày Nhi Đồng VN (Trần Thị Lai Hồng): 1

TRUNG THU và NGÀY NHI ĐỒNG VIỆT NAM NHI ĐỒNG TRONG CA DAOTranh minh họa của Võ Đình Cội nguồn tinh hoa văn hóa dân tộc nằm trong ca dao, kho tàng vô giá của văn học. Theo định nghĩa … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , | Leave a comment

Thơ: Tình ca dâng Huế (Trần thị Lai Hồng)

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, Thơ | Tagged , | Leave a comment