Category Archives: TRÚC LÂM NGUYỄN VIỆT PHÚC LỘC: Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông

Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông (Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc)

(nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.info/trangtlnguyenvietphucloc.htm) MỤC LỤC Dẫn Nhập Chương Một: Hành Trạng Chương Hai : Hoàng Đế Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285 Chương Ba : Chiến lược phòng thủ diện địa Chương Bốn : Kế sách … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRÚC LÂM NGUYỄN VIỆT PHÚC LỘC: Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông, Việt Sử | 1 Comment