Category Archives: Hoàng Tam Hồng

Thơ Hoàng Tam Hồng: VĨNH BIỆT ANH HOÀNG THU

Xin thắp nén nhang trước vong linh anh Hoàng Thu, sinh năm 1942 tại Huế, binh chủng Biệt Động Quân VNCH, tự thiêu ngày 20/6/2014 tại Tampa, Florida để phản đối Trung Cộng. và đã từ trần ngày 23/6/2014

Posted in 6.Bạn đọc viết, Hoàng Tam Hồng, Thơ | Leave a comment