Category Archives: Hư Hao

Thơ: LỜI NGUYỆN ƯỚC NGOÀI TRÍ TƯỞNG, HỤT NIỀM TIN (hưhao)

Giới thiệu: Bài thơ dưới đây lấy cảm xúc từ lời ta thán của một bạn hữu: “Hy vọng dân mình sớm thoát ách Cộng Sản” khi xem những hình ảnh thảm thương của dân Việt dưới chế độ cộng … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 6.Bạn đọc viết, Hư Hao, Thơ

Thơ: BỐN MƯƠI LĂM NĂM MIỀN NAM CÓ ĐẢNG (hưhao)

BỐN MƯƠI LĂM NĂM MIỀN NAM CÓ ĐẢNG (một nén hương lòng để tưởng niệm ngày Quốc hận thứ 45). 1. Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng Quê hương mỗi ngày lụn bại thảm thương Hàng triệu mãnh … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 6.Bạn đọc viết, Hư Hao, Thơ | 1 Comment

Thơ: VỀ HAI CHUYẾN ĐI BIỂN (hưhao)

Lời giới thiệu: Bài thơ “Về hai chuyến đi biển” dưới đây được viết lấy cảm xúc từ ý nghĩ so sánh rất khập khiễng nơi hai chuyến đi biển trong đời của người viết: – Chuyến vượt biển năm … Continue reading

Posted in *Chuyện Vượt-biên, 6.Bạn đọc viết, Hư Hao, Tội Ác Cộng-sản, Thơ

Thơ: Ở NƠI MÀ…. (hưhao)

Bài thơ “Ở NƠI MÀ …” đã vay mượn cảm xúc từ hai dòng chữ ngắn ngủi của một người bạn ở VN khi vào bịnh viện thăm nuôi người nhà nằm bệnh: “Bệnh viện nào không khí cũng nặng … Continue reading

Posted in Hư Hao, Thơ

Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI BÊN ẤY(hưhao):

Bài thơ này được hưhao ghi lại từ cảm xúc sau có được sau khi đọc bài thơ “Thời đại tôi đang sống” mà một người bạn đã chia với tác giả. Lúc đầu thì tác giả lấy tựa bài … Continue reading

Posted in Hư Hao, Thơ