Category Archives: Lam Sơn họ Lê

Cơ Trời và Vận Mệnh Dân Tộc Việt Nam(Lam Sơn họ Lê)

Nói đến cơ trời, thì hầu như ai ai trong chúng ta vẫn thường nghe qua, từ những ngày rất lâu xa trong đời, cũng không biết tự thưở nào . Phần đông trong chúng ta, khi gặp chuyện nguy … Continue reading

Posted in 6.Bạn đọc viết, Bình-luận - Quan-điểm, Lam Sơn họ Lê | 1 Comment

Xem Binh Thư Bàn Việc Nước (Lam Sơn họ Lê)

Thiên Binh Thư đời xưa có viết : phàm ai có đủ cả ba yếu tố thiên thời , địa lợi , nhân hòa , thì người đó sẽ chiến thắng . Như câu : Tri bỉ tri Kỷ , … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 6.Bạn đọc viết, Lam Sơn họ Lê | Leave a comment

LẰN RANH QUỐC CỘNG (Lam Sơn họ Lê)

LẰN RANH QUỐC CỘNG Lằn ranh quốc cộng mà chúng ta đã nghe , đã biết , và đã được xem qua nhiều bài viết trên diễn đàn internet . Đề tài nầy tuy cũ mà vẫn mới , vì … Continue reading

Posted in 6.Bạn đọc viết, Bình-luận - Quan-điểm, Lam Sơn họ Lê | Leave a comment

Tinh Thần Kỹ Luật (Lam Sơn họ Lê)

BÀI VIẾT VỀ TINH THẦN KỶ LUẬT Binh thư đã viết : Ai chiếm được ba yếu tố: Thiên Thời , Địa Lợi , Nhân Hòa , người đó sẽ chiến thắng . Từ việc nhỏ như làm ăn mua … Continue reading

Posted in 6.Bạn đọc viết, Bình-luận - Quan-điểm, Lam Sơn họ Lê | Leave a comment