Category Archives: 7-Khoa Học Huyền Bí

TIỀN KIẾP VÀ LUÂN HỒI CÓ THẬT KHÔNG? (Tỳ Kheo Thích Tâm Quang)

TIỀN KIẾP VÀ LUÂN HỒI CÓ THẬT KHÔNG? (MANY LIVES, MANY MASTERS) Câu Chuyện Thật Của Một Bác Sĩ Chuyên Khoa Tâm Thần, Một Bệnh Nhân Trẻ Của Ông, và Cách Chữa Trị Tiền Kiếp Đã Thay Đổi hẳn Đời … Continue reading

Posted in 7-Khoa Học Huyền Bí, Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG: Tiền kiếp và Luân hồi có thật không ? | Tagged , , , | Leave a comment

TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG (Nguyên Phong)

1- Bên Kia Cửa Tử (“To Those Who Mourn” – Giám Mục Charles Leadbeater) 2- Trở Về Từ Cõi Sáng (“Embraced by the light – Betty Eadie) 3- Những Người Chết Sống Lại (Hary Houghton & Steve Buckley) 4- Áp … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 7-Khoa Học Huyền Bí, NGUYÊN PHONG: Trở Về Từ Cõi Sáng | Leave a comment