Category Archives: NGUYÊN PHONG: Trở Về Từ Cõi Sáng

TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG (Nguyên Phong)

1- Bên Kia Cửa Tử (“To Those Who Mourn” – Giám Mục Charles Leadbeater) 2- Trở Về Từ Cõi Sáng (“Embraced by the light – Betty Eadie) 3- Những Người Chết Sống Lại (Hary Houghton & Steve Buckley) 4- Áp … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 7-Khoa Học Huyền Bí, NGUYÊN PHONG: Trở Về Từ Cõi Sáng | Leave a comment