Category Archives: Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG: Tiền kiếp và Luân hồi có thật không ?

TIỀN KIẾP VÀ LUÂN HỒI CÓ THẬT KHÔNG? (Tỳ Kheo Thích Tâm Quang)

TIỀN KIẾP VÀ LUÂN HỒI CÓ THẬT KHÔNG? (MANY LIVES, MANY MASTERS) Câu Chuyện Thật Của Một Bác Sĩ Chuyên Khoa Tâm Thần, Một Bệnh Nhân Trẻ Của Ông, và Cách Chữa Trị Tiền Kiếp Đã Thay Đổi hẳn Đời … Continue reading

Posted in 7-Khoa Học Huyền Bí, Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG: Tiền kiếp và Luân hồi có thật không ? | Tagged , , , | Leave a comment