Category Archives: Audio nhạc

Hình-tượng người LÍNH qua dòng nhạc Việt (Lê Hữu)

Hình-tượng người LÍNH qua dòng nhạc Việt (Diễn đọc: Chương trình phát thanh của Radio Saigon Houston 900AM ngày 5 tháng 6-2012) Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh (“Tây tiến”, thơ Quang Dũng)

Posted in Audio nhạc, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, Lê Hữu | Leave a comment

Người lính trong nhạc Nguyễn Văn Ðông (Lê Hữu)

Anh như ngàn gió ham ngược xuôi theo đường mây… (“Mấy dặm sơn khê, Nguyễn Văn Ðông)

Posted in Audio nhạc, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, Lê Hữu | Leave a comment

Người bị cầm tù, nhạc cũng bị cầm tù (Trần Việt Trình)

Posted in Audio nhạc, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

☰ Việt Nam Cộng Hòa ☰ ❀ 47 Hùng Ca ❀ Hành Khúc ❀ ( 3 giờ 07′ )

☰ Việt Nam Cộng Hòa☰ ❀Hùng Ca❀Hành Khúc❀

Posted in Audio nhạc, Audio-Video, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH

Hùng ca: Lá Cờ Thiêng (Ca/Nhạc sĩ Hoàng Tường)

Lá Cờ Thiêng & Việt Nam Thập Tam Thái Bảo http://www.youtube.com/watch?v=XXx_XClKewY

Posted in Audio nhạc, Audio-Video | Leave a comment