Category Archives: Audio tài liệu

Audio Book : VIỆT NAM 30 NĂM CA DAO

Tâm trạng của người dân VN dưới chế độ XHCN của CsVN qua Ca Dao Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Thực hiện audio-video: Lam Sơn 719  https://www.youtube.com/watch?v=qCL5BBzO-2k

Posted in Audio tài liệu, Audio-Video, Video tài liệu | Leave a comment

Audio: Hồi Ký ĐẤT NƯỚC TÔI (Nguyễn Bá Cẩn – Đài Radio Saigon Dallas 980am đọc)

Mời Quý Vị nghe Hồi ký Chính Trị ĐẤT NƯỚC TÔI của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn do đài Radio Saigon Dallas 980am đọc.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Audio tài liệu, Audio-Video, Nguyễn Bá Cẩn | Tagged , , | Leave a comment