Category Archives: Lão Nông

Thơ Lão Nông: HẠ LẮNG

Lão Nông viết nhân ngày 05/06/2014, nhớ ngày 05/06/2011, biểu tình chống TQ ở HN-SG.

Posted in Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ

Thơ Lão Nông: BÊN NI BÊN TÊ

BÊN NI BÊN TÊ Nắng hè nướng đỏ vành tai hùa nhau rôm sảy giở bài xấu chơi đùa dai thế hả ông Giời? bực mồm xả tạm, mấy nhời qua loa

Posted in Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ

Thơ Lão Nông: NGHIỆT SÚC

Nghiệt súc Bớ Đảng! ra xem, nó hút dầu! Đứa nào gan thế? dạ, thằng … Tàu! Ngông nghênh Hán hạm, giăng đây đó! Nhớn nhác Việt thuyền, dạt đẩu đâu? Thả Xít, “hiền” Huynh nay tát Bể!    [ * … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ

Thơ Lão Nông: VỊNH “VIỂN VÔNG”

Vịnh “viển vông”   [ * ] Thiên hạ no nê chữ “viển vông”! Biết là ai nói, đứa hay ông? Tiếng chì, tiếng bấc, cùng ba phải Kẻ chế, người khen, lẫn lộn sòng Xanh vỏ, đỏ lòng, khôn thấu … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ

Thơ Lão Nông: THĂM THẰNG COI CỘT ĐIỆN

Bài viết dưới đây của Lão Nông lột tả bản chất lộng hành, thao túng quyền lực, danh lợi của đảng CS trong các tập đoàn kinh tế nhà nước. Tình trạng đó khiến cho một người, dù năng lực … Continue reading

Posted in Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ | Leave a comment