Category Archives: Đặng Chí Bình

THÉP ĐEN I: 21-30 (Đặng Chí Bình)

Chương 21 Tài Liệu “M”, Đối Tượng Là Ai? Buổi sáng hôm sau, là ngày 14 tháng 6, chỉ còn một ngày nữa là đến hẹn. Hôm nay, tôi lại phải ra bờ hồ. Trước khi đi tôi cúi xuống … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình

THÉP ĐEN I: 11-20 (Đặng Chí Bình)

Chương 11 Sửa Soạn Lên Đường ….. Theo những quy định thời gian ấy, tôi phải làm một số thủ tục về giấy tờ. Trong đó, tôi phải viết một giấy ủy quyền cho thân nhân.

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình

THÉP ĐEN I: 1-10 (Đặng Chí Bình)

(Tập I gồm 42 chương)

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình

THÉP ĐEN (Đặng Chí Bình)

Mời xem Hoàng Thông (SBTN) phỏng vấn tác giả Đặng Chí Bình:

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình