Category Archives: Đoàn Văn Khanh

TỪ NHỮNG TÌNH KHÚC VĂN CAO (Đoàn Văn Khanh)

TỪ NHỮNG TÌNH KHÚC VĂN CAO Tùy bút Đoàn Văn Khanh Tôi chưa bao giờ gặp Văn Cao. Suốt hơn 50 năm sống ngay trên tổ quốc của chính mình, tôi cũng chưa hề biết mặt mũi Văn Cao như … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh, Đoàn Văn Khanh

Tùy bút: BÌNH-ĐỊNH, DẤU ẤN LỊCH SỬ BUỒN (Đoàn Văn Khanh)

Thông thường, ít ai thắc mắc về ý nghĩa của những cái tên được dùng làm địa danh cho từng địa phương. Do đó mà có lẽ đối với nhiều người, hai tiếng Bình Ðịnh cũng chỉ là một danh … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh

Ký sự Tùy bút: TÌM MỘT NIỀM TIN (Đoàn Văn Khanh) 21-35

21.- CHỈ VÌ ÐỜI CÓ NHỮNG CÁI “NGU LẮM CƠ” Sau một mùa hè đi thăm miền Trung với nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, tôi trở về Sài gòn và đến ngày tựu trường lại cắp sách đến trường … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh

Ký sự Tùy bút: TÌM MỘT NIỀM TIN (Đoàn Văn Khanh) 11-20

11.- NGƯỜI QUÊ NGOẠI Quê ngoại tôi chính ra là ở Hà Tĩnh, nhưng hoàn cảnh và thời cuộc xui khiến đã làm cho người quê ngoại rốt cuộc lại cùng nhau quy tụ ở cái đất Miền Nam này. … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh

Ký sự Tùy bút: TÌM MỘT NIỀM TIN (Đoàn Văn Khanh) 1-10

TÌM MỘT NIỀM TIN Ký Sự Tùy Bút của ĐOÀN VĂN KHANH (cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt) Kính dâng hương hồn song thân và để tưởng nhớ các vị tiền bối cùng tất cả những người thân … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh

Tùy Bút: CÁI DUYÊN VĂN VÕ (Đoàn Văn Khanh)

Hình như nơi mỗi con người chúng ta vẫn có cái cơ duyên nào đó đưa đẩy khiến cho chúng ta nhiều khi muốn tránh né một loại công việc hay đi theo một con đường nào đó mà chúng … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 21-28 (Đoàn Văn Khanh)

* Kính dâng hương hồn song thân * Kính nhớ các vị tiền bối đã hy sinh vì Lý tưởng TỰ DO cho DÂN TỘC * Riêng tặng những người bạn Bình Ðịnh

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 11-20 (Đoàn Văn Khanh)

* Kính dâng hương hồn song thân * Kính nhớ các vị tiền bối đã hy sinh vì Lý tưởng TỰ DO cho DÂN TỘC * Riêng tặng những người bạn Bình Ðịnh

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 1-10 (Đoàn Văn Khanh)

* Kính dâng hương hồn song thân * Kính nhớ các vị tiền bối đã hy sinh vì Lý tưởng TỰ DO cho DÂN TỘC * Riêng tặng những người bạn Bình Ðịnh MỤC LỤC Chút nguồn gốc xa xôi … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: NGHIỆP VĂN ÁO VÕ 13-18 (Đoàn Văn Khanh)

NGHIỆP VĂN ÁO VÕ Ký Sự Tùy Bút ÐOÀN VĂN KHANH Ðể tặng những người bạn đã một thời cùng chung chiến tuyến

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: NGHIỆP VĂN ÁO VÕ 6-12 (Đoàn Văn Khanh)

NGHIỆP VĂN ÁO VÕ Ký Sự Tùy Bút ÐOÀN VĂN KHANH Ðể tặng những người bạn đã một thời cùng chung chiến tuyến

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Đoàn Văn Khanh

Ký Sự Tùy Bút: NGHIỆP VĂN ÁO VÕ 1-5 (Đoàn Văn Khanh)

NGHIỆP VĂN ÁO VÕ Ký Sự Tùy Bút ÐOÀN VĂN KHANH Ðể tặng những người bạn đã một thời cùng chung chiến tuyến MỤC LỤC Ðường trường xa… con chó nó tha con mèo… Từ đồi Tăng Nhơn Phú đến … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Đoàn Văn Khanh