Category Archives: KALE

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (Kale): Phần V

-Chương 39- Đi Về Miền Nam Năm năm ở trại Tân Lập quả là quá dài để chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, đặc biệt vào những năm đầu tiên. Nhiều người đã chết, nhiều người bị bệnh kinh … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, KALE | Leave a comment

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (Kale): Phần IV

-Chương 23- Cuộc Hành Trình Đi Vào Địa Ngục Ngày thứ Bảy 16 tháng 4 năm 1977, chúng tôi không đi lao động như thường lệ! Tên cán bộ vào phòng giam rất sớm báo tất cả trại viên mang … Continue reading

Posted in Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, KALE | Leave a comment

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (Kale): Phần III

-Chương 20- Trại Cải Tạo Thủ Đức Cảm tưởng đầu tiên khi đến trại Thủ Đức là chúng tôi thật sự ở tù! Trại là trung tâm cải huấn nữ can phạm của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nó đã … Continue reading

Posted in Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, KALE | Leave a comment

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (Kale): Phần II

-Chương 8- Cải Tạo Hầu hết nhân viên của Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo không thể di tản được đều có mặt ở trụ sở trung ương sáng ngày 2 tháng 5 năm 1975 nhưng lại ở ngoài … Continue reading

Posted in Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, KALE, KALE | Leave a comment

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (Kale): Phần I

-Chương 1- Dấu Hiệu Đầu Tiên: Cuộc Di Tản Chiến Thuật. Trước ngày 30 tháng tư năm 1975, những tin tức về sự mất mát ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đã khiến tôi rất lo lắng. Là nhân … Continue reading

Posted in Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, KALE | Leave a comment