Category Archives: Nguyễn Thụy Long

GIỮA ĐÊM TRƯỜNG (Nguyễn Thụy Long)

Một Nhiều khi tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao mình còn sống bình yên được đến ngày hôm nay, điều này chúng tôi từng nói với nhau, những người bạn đồng cảnh ngộ lúc trà dư tửu hậu. Muốn … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Thụy Long

VIẾT TRÊN “GÁC BÚT” (Nguyễn Thụy Long)

TỰA Viết hồi ký mà viết tựa, vô duyên quá phải không, nhất là tự mình viết cho mình. Nhưng tôi thấy có những lời cần được thưa thốt trước khi độc giả mở vào những trang hồi ký của … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Thụy Long