Category Archives: Paul Trần Vỹ

TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM (Paul Trần Vỹ): Chương X

Chương X TÔI ĐƯỢC THẢ Đến ga Hà Nội, tôi được biết chỉ có thể có chỗ trên xe lửa đi về Saigon ba ngày sau đó thôi. Tôi bèn đến nhà người bà con bên vợ, người ta nhận … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Paul Trần Vỹ | Leave a comment

TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM (Paul Trần Vỹ): Chương IX

Chương IX – TÙ NHÂN – LÒNG TIN TRONG TÙ – “WATCHGATE” – CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN NGỌC THÚY Trong suốt thời gian tôi bị bệnh đau động mạch tim, Thúy thường đến thăm tôi, đều đều mỗi chủ nhật … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Paul Trần Vỹ | Leave a comment

TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM (Paul Trần Vỹ): Chương VIII

Chương VIII – TÙ NHÂN – LÍNH GÁC TÙ – CUỘC GẶP GỠ BIỆT KÍCH DÙ – TRƯƠNG QUANG HẬU TUYỆT THỰC ĐẾN CHẾT – TÔI BỊ VIÊM ĐỘNG MẠCH TIM Ông Huệ có vẻ không ưa gì Tài, người … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Paul Trần Vỹ | Leave a comment

TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM (Paul Trần Vỹ): Chương VII

Chương VII TÀI CHÁNH CỦA NHỮNG TRẠI CẢI TẠO Tôi đã kể lại với ông Huệ về sự thay đổi hoạt động của đội tôi và thêm rằng tôi không hiểu vì sao người ta không thể kiếm ra tre … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Paul Trần Vỹ | Leave a comment

TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM (Paul Trần Vỹ): Chương VI

Chương VI CẢI TẠO LAO ĐỘNG CƯỠNG BÁCH Vào lúc đó, đời sống ở trại của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi hẳn không còn những phiên đọc báo sáng và trưa. Chỉ còn phiên đêm trước giờ tắt … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Paul Trần Vỹ | Leave a comment