Category Archives: Quỳnh Hương

TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XVII

Phần XVIINhững chiếc thuyền mong manh bất chấp nguy hiểm đại dương, trốn khỏi ách kìm kẹp của Việt Cộng sau 1975. (Hình Tem của Vương Quốc Bỉ Vinh danh thuyền nhân Việt Nam) DZŨNG MÔNG CỔ . Cuối năm … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương | Leave a comment

TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XVI

Phần XVI Tôi bị bệnh sạn thận trong Trại tù T4 . Như tôi đã viết ở Phần 1, tờ mờ sáng ngày 25 tháng 6 1975, xe vận tải của Vẹm chở chúng tôi tới Thành Ông Năm. Sau … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương | Leave a comment

TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XV

Phần XV Tôi gặp lại ‘bác sĩ giải phẫu trong mùng’ tại Trại tù Bùi Gia Mập tỉnh Phước Long 1979: Anh Lương Đức Hiền .

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương | Leave a comment

TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XIV

Phần XIV Cũng vì muốn biết rõ sự việc thật giả, năm 2008, tôi có dịp lên Seattle chơi. Người cháu tôi đưa tới thăm anh Lưu. Vì anh Lưu là anh ruột cháu rể tôi, nên gặp anh tôi … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương | Leave a comment

TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XIII

Phần XIII VIỆT CỘNG HẾT SỨC TÀN ÁC DÃ MAN Tôi di cư tìm tự do năm 1955 muộn màng vì 2 nguyên nhân: Nguyên nhân thứ nhất là phải lo đưa mẹ tôi từ quê nhà lên Hà Nội … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Chuyện Tù, Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương | Leave a comment