Category Archives: Vĩnh Hiếu

TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu): Lời kết về cuộc chiến tranh Việt Nam

Lời Kết về cuộc chiến tranh Việt Nam Ngày 10 tháng 3 năm 1975 Cộng Sản Bắc Việt khởi động cuộc chiến tấn công thành phố Ban Mê Thuột. Ba ngày sau, 13 tháng 3, trái tim của miền cao … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, KQ Vĩnh Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu

TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu): Phi đòan Thần Tượng… Giờ thứ 25

Phi đoàn Thần Tượng: Giờ Thứ 25 Thành kính nghiêng mình tưởng niệm đến phi hành đoàn AC-119 cùng các chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc trong giờ phút thứ 25 của đất nước.

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, KQ Vĩnh Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu

TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu): Ngày Chim Vỡ Tổ

Ngày Chim Vỡ Tổ Lời mở đầu: Sau khi Ban Mê Thuột rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt ngày 12 tháng 3, bộ tư lệnh Quân Đoàn 2 chỉ thị cho Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù dàn quân, mở … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, KQ Vĩnh Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu

TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu): Vĩnh Biệt Nha Trang

Vĩnh Biệt Nha Trang Lời tác giả: Đây là một hồi ký chiến trường ghi lại những biến chuyển cũng như những giây phút cuối cùng về cuộc di tản của phi đoàn trực thăng 215 Thần Tượng trú đóng … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, KQ Vĩnh Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu | Leave a comment

THÁNG TƯ ĐỎ MẮT – Nhật Ký Của Một Phi Công (KQ Vĩnh Hiếu)

Từ khi những tỉnh lỵ ven biển lọt vào tay Cộng sản, dân số Sài gòn đã gia tăng với một mức độ nghẹt thở. Những người tỵ nạn từ miền Trung ùn ùn đổ dồn vào Nam, bỏ lại … Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Vĩnh Hiếu | Leave a comment