Category Archives: Xuân Vũ

NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI (Xuân Vũ): Phần III-Chương 18..Hết

Phần III- tiếp theo CHƯƠNG XVIII CÁ TÁNH CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN TÀU Truyện phải có nhân vật. Nhân vật là động cơ đưa câu chuyện đi tới. Đây là vấn đề lớn nhất trong truyện. Nhân vật có … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

QUÊ NỘI QUÊ NGOẠI (Xuân Vũ)

Truyện đồng-quê miền Nam của cố văn-sĩ Xuân Vũ. Đánh máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI (Xuân Vũ): Phần III

CHƯƠNG XII NHỮNG BẬC THẦY TRONG VĂN XUÔI TÔ HOÀI – HƯƠNG HOA NGỌC LAN NGÀY NÀO Thời gian đi quá nhanh, mới hồi nào tôi là thiếu nhi cứu quốc, nay đã là thanh niên 24 tuổi: 1954, tôi … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI (Xuân Vũ): Phần II

CHƯƠNG VII MẦM NON ƯƠM TRONG KHÓI LỬA “…Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt Bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng Đòan người trai ra đi miệng hô lớn Quyết Tiến…” (nhạc Tuổi … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI (Xuân Vũ): Phần I

CHƯƠNG I TRUYỆN TẦU: KHO TÀNG VĂN HÓA CỦA TÔI TÂY DU: TRANG TRUYỆN ĐỌC ĐẦU TIÊN Tía má tôi muốn cho con biết chữ sớm nên khi tôi vừa lên năm thì đã được đến trường xóm học vỡ … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI (Xuân Vũ): Mục Lục

Đánh Máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ | Tagged ,

ĐỒNG-BẰNG GAI-GÓC : Chương 21-Hết (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐỒNG-BẰNG GAI-GÓC: Chương 11-20 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐỒNG-BẰNG GAI-GÓC : Chương 1-10 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy Quyển thứ năm trong bộ trường thiên tiểu thuyết VƯỢT TRƯỜNG SƠN của Xuân Vũ XUÂN THU ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ tháng một , một chín chín sáu. Nhà xuất bản và … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN: Chương 11 – 17 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy QUYỂN IV của THIÊN HỒI KÝ “VƯỢT ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH”

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN: Chương 1 – 10 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy QUYỂN IV của THIÊN HỒI KÝ “VƯỢT ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH”

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN: Thay Lời Tựa (Phạm Thành Tài)

Đánh máy: Lê Thy QUYỂN IV của THIÊN HỒI KÝ “VƯỢT ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH” Xuân Thu xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 1992 Bìa: Hồ Thành Đức Tác giả giữ bản quyền ISBN:1-56295-041-X

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG: Chương 13-25 (Xuân Vũ)

– 13 – Đang nằm toòng teng trên võng bỗng nghe tiếng máy bay đến. Máy bay dọ thám. Có tiếng thét to cảnh giác mọi người, vang lên đây đó: – Đầm già! Dẹp quần áo vô!

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ | 1 Comment

MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG: Chương 1-12 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy QUYỂN III của THIÊN HỒI KÝ “VƯỢT ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH” (Bản thảo quyển này bị mất hồi 1975 tại Sàigòn Xuân Vũ viết lại xong tháng 12-1989 tại Hoa Kỳ) Đường đi nắng sớm … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG-SƠN: Chương 21-29 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG-SƠN: Chương 11-20 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG-SƠN: Chương 1-10 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy tức : ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN (tập 2)

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN: Chương 16 – 35 (Xuân Vũ)

– 16- Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị cơm nước thì có hai vị khách đến, một nam một nữ. Cả hai đều tỏ ra rất thuộc đường rừng và quen cuộc sống ở rừng cho nên họ không … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ

ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN: Chương 1-15 (Xuân Vũ)

Đánh máy: Lê Thy CẢM NGHĨ về “ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN” của Xuân Vũ ::: Bác sĩ Hồ Văn Châm ::: Tôi nghĩ rằng khi đọc xong tập hồi ký vượt Trường Sơn này của nhà văn Xuân Vũ, mỗi … Continue reading

Posted in Xuân Vũ | 1 Comment