Category Archives: Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH)

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 (Phần IV)

PHẦN IV BÁO CHÍ, THƯ VÀ ĐIỆN THƯ CỦA QUÝ ĐỘC GIẢ XA GẦN: Được ghi nhận sau ấn bản phát hành lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 03 năm 2007, về việc đóng góp ý kiến cho sự … Continue reading

Posted in Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972: Phần III

PHẦN III PHỤ LỤC ĐA SỐ NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở PHẦN 3 NÀY LÀ DO NHỮNG “ NHÂN CHỨNG SỐNG” CÓ THAM CHIẾN TRỰC TIẾP TẠI CHIẾN TRƯỜNG AN LỘC 1972; ĐƯỢC GHI LẠI TRONG NHỮNG KHOẢNG … Continue reading

Posted in Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần II

PHẦN II 1- SO SÁNH TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ TRẬN AN LỘC 2- AN LỘC: TRẬN VERDUN CỦA VIỆT NAM o O o

Posted in Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần I (Chương 6-11)

PHẦN I (tiếp theo)

Posted in Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần I (Chương 1-5)

PHẦN I TỔNG LƯỢC CÁC DIỄN BIẾN VÀ CÁC TRẬN THƯ HÙNG giữa QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ và BỘ ĐỘI CỘNG SẢN BẮC VIỆT o O o

Posted in Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | 1 Comment