Category Archives: KQ Trường Sơn Lê Xuân Nhị

KHU TRỤC BỌC THÂY (Trường Sơn Lê Xuân Nhị)

Để tưởng nhớ cố Trung úy phi công khu trục Hoàng Phi Hùng, thứ nam Bác Sĩ Hoàng Văn Đức, đã “về với đất…” tại chiến trường An Lộc năm 1972. Đồng thời, xin thân tặng các phi công Thái … Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, KQ Trường Sơn Lê Xuân Nhị, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH | 1 Comment