Category Archives: Phân Ưu

PHÂN ƯU cùng gia đình Kb. Ngụy Sàigòn

Dưới đây là bài điếu văn của Ngụy Sàigòn để tưởng niệm người nhạc mẫu quá cố đáng kính của ông:

Posted in Phân Ưu | 7 Comments