Category Archives: Tài-liệu – Biên-khảo

CHUYỆN VỀ TRẠI DAVIS TRONG PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT (Phạm Thắng Vũ)

CHUYỆN VỀ TRẠI DAVIS TRONG PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT Thời Thi Hành Hiệp Định Paris năm 1973

Posted in Một thời để nhớ, Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

Video: NGHÊ LỮ phỏng vấn ĐẶNG CHÍ HÙNG v/v Mai Khôi

Nghê Lữ phỏng vấn Đặng Chí Hùng về sự kiện Ca sĩ Mai Khôi không chịu chào cờ VNCH và những dòng trần tình của Cs Mai Khôi trong buổi diễn” Trói vào Tự Do” P.1: https://www.youtube.com/watch?v=vPV52bok2Kg P.2: https://www.youtube.com/watch?v=lxugD8Rqq_0

Posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video phỏng vấn | Leave a comment

QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA (Đặng Chí Hùng)

QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA Đáng lẽ ra tôi không cần viết chuyện này bởi vì nếu viết ra sẽ có rất nhiều người nói tác giả “cực đoan” . Nhưng nếu không “cực đoan” … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

BỌN CON BUÔN VÌ LỢI NHUẬN GIẾT DÂN VIỆT BẰNG THỰC PHẨM BẨN “PRODUCT OF CHINA” Mới đây phát biểu tại Diễn đàn Y Tế Châu Á ở Singapore, ông Richard Horton – Tổng biên tập Tạp chí Y tế … Continue reading

Posted in * NV Long Hồ, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

THẾ NÀO LÀ NẰM VÙNG CHO CS (Đặng Chí Hùng)

Thế nào là nằm vùng cho CS ? Đối với chuyện này, mỗi người một ý. Nhưng tôi thì có quan điểm thế này. Những kẻ nằm vùng là những kẻ:

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | 1 Comment