Category Archives: * Đặng Chí Hùng

Đặng Chí Hùng – NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT: Q.3 – Phần 11

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Q.3 Phần 11: Hô hào yêu nước, nhưng sự thật là bán nước. Đảng CSVN đã rước giặc Tàu vào Việt Nam từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Trong “Những sự … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm, Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

Đặng Chí Hùng – NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT: Q.3 – Phần 10

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Q.3 Phần 10: Một tập đoàn Tham Nhũng và Cha truyền con nối Những cá nhân đảng viên CSVN là những con sâu như chính Trương Tấn Sang – Cựu chủ tịch nước, … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

LIÊN MINH TOÀN DÂN TỐ CÁO TỘI ÁC CSVN – HCM : Thông báo số 1

Liên Minh Toàn Dân Tố Cáo Tội Ác Cộng Sản Việt Nam – Hồ Chí Minh. THÔNG BÁO SỐ 1 Thưa tất cả quý đồng bào Việt Nam ! Tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh đối với … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, **NHÂN QUYỀN CHO VN | 1 Comment

LIÊN MINH TOÀN DÂN TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSVN VÀ HCM (Fb Đặng Chí Hùng)

Lưu ý: Đây là bản tóm tắt tội ác của đảng CSVN và HCM để quý đồng bào hiểu rõ và ký tên cùng bản danh sách đính kèm. Bản cáo trạng đầy đủ xin được công bố bằng ba … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, **NHÂN QUYỀN CHO VN | 8 Comments

Đặng Chí Hùng – NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT: Q.3 – Phần 9

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Q.3 Phần 9: Đừng tin Nguyễn Bá Thanh nói… Nguyễn Bá Thanh đã chết, cái chết và quá trình nằm bệnh của ông ta tốn khá nhiều giấy mực của báo chí lề … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | 2 Comments