Category Archives: * Đặng Chí Hùng

SAI LẦM (Đặng Chí Hùng)

Một sai lầm cơ bản của người Việt Nam là chỉ nhìn vào việc một số người phê phán những sự thật hiển nhiên, bình thường của xã hội rồi sau đó được ngồi cạnh chính trị gia, tổng thống … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

Video: NGHÊ LỮ phỏng vấn ĐẶNG CHÍ HÙNG v/v Mai Khôi

Nghê Lữ phỏng vấn Đặng Chí Hùng về sự kiện Ca sĩ Mai Khôi không chịu chào cờ VNCH và những dòng trần tình của Cs Mai Khôi trong buổi diễn” Trói vào Tự Do” P.1: https://www.youtube.com/watch?v=vPV52bok2Kg P.2: https://www.youtube.com/watch?v=lxugD8Rqq_0

Posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video phỏng vấn | Leave a comment

QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA (Đặng Chí Hùng)

QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA Đáng lẽ ra tôi không cần viết chuyện này bởi vì nếu viết ra sẽ có rất nhiều người nói tác giả “cực đoan” . Nhưng nếu không “cực đoan” … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

THẾ NÀO LÀ NẰM VÙNG CHO CS (Đặng Chí Hùng)

Thế nào là nằm vùng cho CS ? Đối với chuyện này, mỗi người một ý. Nhưng tôi thì có quan điểm thế này. Những kẻ nằm vùng là những kẻ:

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | 1 Comment

ĐẦU NĂM VIẾT CHO CON GÁI! (Đặng Chí Hùng)

Con của bố, Con đã đủ lớn để bắt đầu nhận thức được cuộc sống khó khăn nơi đất nước được điều hành bởi những tên cộng sản khốn nạn. Nhưng chắc chắn, con còn quá nhỏ để hiểu những … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | 1 Comment