Category Archives: * Nguyễn Cao Quyền

DỰ ÁN “MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG” VÀ GIẤC MƠ TRUNG HOA (Nguyễn Cao Quyền)

DỰ ÁN “MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG” VÀ GIẤC MƠ TRUNG HOA Có nhiều dấu hịệu cho thấy là Bắc Kinh đang chuẩn bị để lấp khoảng trống do Hoa Kỳ để lại khi tổng thống D. Trump muốn … Continue reading

Posted in * Nguyễn Cao Quyền, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ CÔNG TỘI (Nguyễn Cao Quyền)

HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ CÔNG TỘI Cho đến nay những người cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục dùng một số luận điểm lừa bịp chứng minh họ có công đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc … Continue reading

Posted in * Nguyễn Cao Quyền, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

ĐÀN DIỀU HÂU TRONG NỘI CÁC VÀ NHỮNG ĐIỆN ĐÀM QUAN TRỌNG CỦA D.TRUMP (Nguyễn Cao Quyền)

ĐÀN DIỀU HÂU TRONG NỘI CÁC VÀ NHỮNG ĐIỆN ĐÀM QUAN TRỌNG CỦA D.TRUMP Những lời lẽ tranh cử của D. Trum lộ ý muốn thu hẹp mặt trận toàn cầu của Hoa Kỳ để tập trung vào việc tái … Continue reading

Posted in * Nguyễn Cao Quyền, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

THẾ GIỚI CHIA BA SẺ BỐN – LIỆU LỜI HỨA CỦA D. TRUMP ĐỨNG VỮNG ĐƯỢC CHĂNG ? (Nguyễn Cao Quyền)

THẾ GIỚI CHIA BA SẺ BỐN LIỆU LỜI HỨA CỦA D. TRUMP ĐỨNG VỮNG ĐƯỢC CHĂNG ? Đầu thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, các quốc gia cộng sản Đông Âu sụp đổ và đế quốc cộng sản … Continue reading

Posted in * Nguyễn Cao Quyền, Bình-luận - Quan-điểm | Leave a comment

KHUYẾT ĐIỂM TRONG NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ : ELECTORAL COLLEGE (Nguyễn Cao Quyền)

KHUYẾT ĐIỂM TRONG NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ : ELECTORAL COLLEGE Trước khi đề cập đến khuyết điểm của nền dân chủ Hoa Kỳ, cần duyệt lại sơ qua một số ưu điểm không thể nào quên. Những ưu điểm … Continue reading

Posted in * Nguyễn Cao Quyền, Bình-luận - Quan-điểm | 1 Comment