Category Archives: lê khắc anh hào

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 11

LỜI CUỐI Tác phẩm “Chinh Phụ Ngâm Khúc Việt Nam Cộng Hòa ” thời chiến tranh Việt Nam là một phần thực của lịch sử trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nó là máu, nước mắt, ngục tù, đổ vỡ, … Continue reading

Posted in Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 10

Chương mười PHỤ TRANG Tác giả xin được trích đăng hai bài thơ/nhạc “Ngày mai đi nhận xác chồng” (Lê Thị Ý/Phạm Duy) và “Hai hàng cây so đũa” (Nguyên Huy /Trọng Minh). Đồng thời cũng đăng phần trích đoạn … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | 1 Comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 9

Chương chín Những bài thơ lục bát “Chinh Phụ Ngâm Khúc tân thời Việt Nam Cộng Hòa”… Gối chăn nào những vô thường? Chờ nhau mấy cõi đoạn trường thiên thu.

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 8

Chương tám Lục bát Chinh Phụ Ngâm Khúc Việt Nam Cộng Hoà Chinh phụ ngâm khúc nguyên tác (bản A) còn được gọi là “Chinh phụ ngâm diễn ca”, và Chinh phụ ngâm (bản B) còn gọi là “Chinh phụ … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 7

Chương bẩy Người chinh phụ miền Nam nghe tin chồng chết trong trại tù cộng sản…

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 6

Chương sáu Người chinh phụ miền Nam ra khỏi tù…

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 5

Chương năm Người chinh phụ thành tù nhân…

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 4

Chương bốn Người Chinh Phụ Việt Nam sau 1975 và những trại tù cải tạo

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 3

Chương ba ĐOÀN QUÂN CHÀNG VÀO NƠI GIÓ CÁT…

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Tagged , , , | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 2

Chương hai NGƯỜI CHINH PHỤ VNCH CHIẾN ĐẤU BÊN CẠNH CHỒNG… (*)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Tagged , , | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 1

Chương một KHỞI ĐẦU CUỘC CHIẾN BẮC NAM

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Tagged , , , | Leave a comment

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ | Leave a comment