Category Archives: Nhân Văn Giai Phẩm

Video tài liệu nhiều tập của Vietnam Film Club

Vietnam Film Club 6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150 http://www.vietnamfilmclub.org vietnamfilmclub@aol.com 703-971-9178  

Posted in Audio-Video, Nhân Văn Giai Phẩm, Tội Ác Cộng-sản, Video tài liệu | 1 Comment

Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc (Thụy Khuê‏)

Dưới đây là những tài liệu về phong trào Trăm Hoa Đua Nở và vụ án Nhân Văn Giai Phẩm đã xảy ra tại Miền Bắc CS cách đây hơn nửa thế kỷ. Biên khảo của Thụy Khuê :Nhân văn … Continue reading

Posted in Nhân Văn Giai Phẩm, Tội Ác Cộng-sản, THỤY KHUÊ: Nhân-văn Giai-phẩm | Leave a comment

Tự phỏng-vấn (Hữu Loan)

Năm 1988, khi cuộc Đổi Mới bắt đầu, nhà thơ Hữu Loan rất phấn chấn. Ông đã viết một bài “tự phỏng vấn” gửi cho báo Lao động Chủ nhật nhưng không được in. Nay, 19 năm sau, nhà thơ … Continue reading

Posted in Nhân Văn Giai Phẩm, Tội Ác Cộng-sản | Leave a comment

Thụy Khuê-NHÂN VĂN GIAI PHẨM : Mục lục – Tựa

(Nguồn: Bản điện tử pdf số 01-1212 do LTL thực hiện) Bổ sung tài liệu mới Tác giả giữ bản quyền Tên thật Vũ Thị Tuệ, sinh ngày 9 tháng 8 năm Giáp Thân tức ngày 25 tháng 9 năm … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Nhân Văn Giai Phẩm, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản, THỤY KHUÊ: Nhân-văn Giai-phẩm | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Hữu Loan

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay chừng 40 tuổi, quê ở … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Hoàng Cầm

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HOÀNG CẦM Hoàng Cầm sinh năm 1921 ở Làng Lạc Thổ, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Trần Duy

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi TRẦN DUY Trần Duy tên thật là Trần Quang Tăng, sinh … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Văn Cao

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi VĂN CAO Văn Cao là một người rất đặc biệt. Nhờ có bản năng … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Nguyễn Tuân

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi NGUYỄN TUÂN Nguyễn Tuân sinh năm 1913 ở Thanh Hoá, con … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Tố Hữu

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi Chúng tôi xếp vào hạng đứng tuổi những nhà văn hiện … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Hoàng Tích Linh

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên HOÀNG TÍCH LINH Hoàng Tích Linh, năm nay chừng 40 tuổi, quê ở … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Trần Lê Văn

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên TRẦN LÊ VĂN Trần Lê Văn, năm nay 37 tuổi, quê ở Nam … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | 1 Comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Phùng Cung

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên PHÙNG CUNG Phùng Cung là một văn sĩ trẻ tuổi mới xuất hiện. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Minh Hoàng

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên MINH HOÀNG Minh Hoàng tên thật là Vũ Tuyên Hoàng, năm nay mới … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Bùi Quang Đoài

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên BÙI QUANG ĐOÀI Bùi Quang Đoài là một sinh viên nghèo theo học … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Tạ Hữu Thiện

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên TẠ HỮU THIỆN Tạ Hữu Thiện là một sinh viên mới lớn lên … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Phùng Quán

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên PHÙNG QUÁN Phùng Quán, năm nay 25 tuổi, là một thanh niên nghèo. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Trần Dần

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 2: Phái thanh niên Phái này gồm tất cả các nhà văn trẻ tuổi, lớn lên trong … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Phan Khôi

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 1: Phái cựu học Phái này trước kia gồm những nhà văn xuất thân từ Nho học, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Phần I

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần I: CUỘC NỔI DẬY CỦA TRÍ THỨC MIỀN BẮC o O o Chương 1: Nguyên nhân cuộc nổi dậy của trí thức ở miền Bắc Trí thức ở miền … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , | Leave a comment