Category Archives: Hồ Trường An

Hồ Trường An: PHỎNG VẤN NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN

TÂM SỰ CÙNG NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN Trước năm 1968, những nữ sĩ miền Nam quá ít. Vào thời tiền chiến có bà Tú Hoa, tác giả truyện dài Bóng Mơ đã đoạt giải của Tự Lực Văn … Continue reading

Posted in Dư Thị Diễm Buồn, Hồ Trường An

Gả Thiếp Về Vườn (Hồ Trường An)

Đánh máy: Lê Thy Một Thưở Xuân Như Ý Bà Năm Tơ Hồng Giấc Mộng Bà Già Trầu Tết Này Anh Trở Về Hình Ảnh Người Mẹ Gả Thiếp Về Vườn Quê Chồng Chợ Tỉnh Bà Già Trầu Cảm Khái … Continue reading

Posted in Hồ Trường An | Tagged ,