Category Archives: Bùi BảoTrúc

Thư Gửi Bạn Ta – Bùi Bảo Trúc : What’s a stamp?

Hoa Thịnh Ðốn ngày 28 tháng 1 năm 1999 Bạn ta, Sau khi bưu phí gửi một bức thư hạng nhất ở Mỹ tăng lên thành 33 xu, tờ Dayton Daily News ở Ohio liền có ngay một bức hí … Continue reading

Posted in Bùi BảoTrúc, Vui cười-Phiếm-luận

Thư gửi bạn ta-Bùi Bảo Trúc: SÁCH DẠY TIẾNG ANH MẤT DẠY

SÁCH DẠY TIẾNG ANH MẤT DẠY (nguồn: Thư gửi bạn ta của Bùi Bảo Trúc tháng 01-2015) Tôi không biết làm cách nào mua được hai cuốn sách dậy tiếng Anh hãi hùng đó vì tôi chỉ được đọc có … Continue reading

Posted in Bùi BảoTrúc, Vui cười-Phiếm-luận | 1 Comment

Thư gửi bạn ta: MỘT LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH (Bùi Bảo Trúc)

MỘT LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH (nguồn: Thư gửi bạn ta của Bùi Bảo Trúc tháng 11-2014) Nói theo một lối nói của người Mỹ mà nay nhiều người chúng ta đã rất quen, là tôi nợ những bản nhạc … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm, Bùi BảoTrúc, Một thời để nhớ | 1 Comment

THƯ GỬI BẠN TA-Bùi Bảo Trúc: CƯỚP CÓ VĂN HÓA

CƯỚP CÓ VĂN HÓA Thỉnh thoảng đọc báo trong nước người ta lại “choáng” người vì những thứ chữ nghĩa mới của tiếng Việt.

Posted in Bùi BảoTrúc, Quốc-nội, Thời-sự, Tin (thấy) tức từ Thiên-đường Xuống Hàng Chó Ngựa