Tag Archives: 1-11-1963

NHẬT KÝ ĐỖ THỌ (cập nhật 21/12/2021)

VIẾT VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM Mở đầu trang nhật ký, con viết cho cụ. Con nghĩ rằng cụ chưa chết, chưa thể chết được. Cụ có biết con buồn khổ suốt tuần lễ không ? Dinh Gia Long … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Nhật Ký Đỗ Thọ | Tagged , , , , | 2 Comments

1.11.1963 CÀNG SAU, CÀNG ĐAU(Khai Quang)

Ngày Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hoà bị giết, lão đã ở “tuổi biết buồn”, tuy có khóc thương Ông nhưng chỉ khóc thương trong lòng, chứ không có được nguồn tình cảm lớn lao và trong sáng của … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà | Tagged | Comments Off on 1.11.1963 CÀNG SAU, CÀNG ĐAU(Khai Quang)