Tag Archives: bạch

CÁC GIAI-THOẠI NAM-KỲ LỤC-TỈNH (Hứa Hoành): Phần I

Đánh máy: Lê Thy Mục Lục Lời mở đầu Các giai thoại về: Tổng Đốc Trần Bá Lộc -Trần Bá Thọ – Hốc Môn, Bà Điểm với 18 Thôn Vườn Trầu – Tổng Đốc Đổ Hữu Phương Huỳnh Công Tấn … Continue reading

Posted in * Hứa Hoành | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment