Tag Archives: biệt động quân

NÓ và TÔI (Nguyễn Khắp Nơi)

Viết cho Cố Thiếu Tá Trần Đình Tự, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân, Và tất cả các Chiến Sĩ Vô Danh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Khắp Nơi, Người Lính VNCH | Tagged , , , , | 1 Comment