Tag Archives: chính trị

CHỈ MỘT CÂU HỎI THÔI ? (Đặng Chí Hùng)

Dịp rảnh rỗi, tôi được mời đến nhà của một người bạn ăn cơm. Không khí quả là đông vui của ngày cuối tuần đồng thời là bữa tiệc sum họp gia đình, bạn bè. Sống ở xứ Người mà … Continue reading

Posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm | Tagged , , ,

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy): Chương II-Mục 2

CHƯƠNG II MỤC II CÁC THÔNG ĐIỆP CHÁNH TRỊ VÀ DIỄN TRÌNH BIẾN CHUYỂN CỦA TƯ TƯỞNG KIM DUNG XÉT QUA SỰ TÍCH CÁC NHƠN VẬT CHÁNH YẾU VÀ CÁC CỐT CHUYỆN TRONG CÁC BỘ TRUYỆN VÕ HIỆP NỔI TIẾNG … Continue reading

Posted in NGUYỄN NGỌC HUY : Các Ẩn Số Chính Trị trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung, Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , ,

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy): Chương II-Mục 1

CHƯƠNG II CÁC THÔNG ĐIỆP CHÁNH TRỊ KÍN ĐÁO CỦA KIM DUNG XÉT QUA MỘT SỐ NHƠN VẬT CHÁNH YẾU VÀ CÁC CỐT CHUYỆN CỦA ÔNG

Posted in NGUYỄN NGỌC HUY : Các Ẩn Số Chính Trị trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung, Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , ,

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy): Chương I

CHƯƠNG I CÁC NHƠN VẬT TƯỢNG TRƯNG CHO MỘT VÀI QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TRÊN THẾ GIỚI HOẶC MÔ TẢ MỘT VÀI CHÁNH KHÁCH NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC CẬN ĐẠI. Trong các tác phẩm của mình, Kim … Continue reading

Posted in NGUYỄN NGỌC HUY : Các Ẩn Số Chính Trị trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung, Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , ,

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy): Mục Lục – Lời mở đầu

Sách của nhà thơ Thái Thụy Vy gởi tặng Lê Thy đánh máy lại để lưu trữ

Posted in NGUYỄN NGỌC HUY : Các Ẩn Số Chính Trị trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung, Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , ,