Tag Archives: Chợ rẫy

Bệnh viện dân sự ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975

Bệnh viện dân sự ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (TM tổng hợp và bổ túc) Mục đích chính của bài này là để ghi nhớ lại sơ lược tiểu sử các bệnh … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 6.Bạn đọc viết, TM | Tagged , , , , , ,