Tag Archives: cộng sản

CHÍNH ‘VIỆT KIỀU’ TỴ NẠN CỘNG SẢN ĐÃ GIÚP ĐỠ CỘNG SẢN (Trịnh Viết Bắc)

Từ trước năm 1975 ở miền Bắc có ai nghe thấy nạn tham nhũng lộng hành không? Có lẽ không ai biết hoặc là không có vì dân chúng nghèo quá làm sao mà có tiền hối lộ, tạo thành … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm | Tagged ,

HẮC THƯ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: Phần II (Fossion René và Trần Hữu Sơn lược dịch)

PHẦN 2. – CÁCH MẠNG THẾ GIỚI- NỘI CHIẾN VÀ KHỦNG BỐ

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , ,

HẮC THƯ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: Phần I (Fossion René và Trần Hữu Sơn lược dịch)

PHẦN I TÀN SÁT-KHỦNG BỐ-ĐÀN ÁP

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , ,

Về Quyển Sách Tố Cộng ‘’LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME’’ (Lâm Lễ Trinh)

CUỘC TRANH LUẬN SÔI NỔI XUNG QUANH QUYỂN SÁCH TỐ CỘNG ‘’LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME’’ VỀ VIỆC ĐƯA CSVN RA TRƯỚC TÒA HÌNH SỰ QUỐC TẾ? Lâm Lễ Trinh Tác phẩm ‘’Le Livre Noir du Communisme’’ (Hắc Thư về … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , , ,