Tag Archives: cộng sản

VẠCH MẶT NẰM VÙNG (Phan Nhật Nam)

Phan Nhật Nam vạch mặt. các tên VC đang nằm vùng bên Mỹ Hôm nay, tôi phải trở lại câu chuyện cũ để xác nhận một điều cay đắngchúng ta đã bị bức hại bởi chính kẻ nội thù ngụy … Continue reading

Posted in Phan Nhật Nam, Sự Thật | Tagged , , | 7 Comments

CHÍNH ‘VIỆT KIỀU’ TỴ NẠN CỘNG SẢN ĐÃ GIÚP ĐỠ CỘNG SẢN (Trịnh Viết Bắc)

Từ trước năm 1975 ở miền Bắc có ai nghe thấy nạn tham nhũng lộng hành không? Có lẽ không ai biết hoặc là không có vì dân chúng nghèo quá làm sao mà có tiền hối lộ, tạo thành … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm | Tagged , | Leave a comment

HẮC THƯ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: Phần II (René Fossion – Trần Hữu Sơn lược dịch)

PHẦN 2. – CÁCH MẠNG THẾ GIỚI- NỘI CHIẾN VÀ KHỦNG BỐ

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , , | Leave a comment

HẮC THƯ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: Phần I (René Fossion – Trần Hữu Sơn lược dịch)

PHẦN I TÀN SÁT-KHỦNG BỐ-ĐÀN ÁP

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , , | Leave a comment

Về Quyển Sách Tố Cộng ‘’LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME’’ (Lâm Lễ Trinh)

CUỘC TRANH LUẬN SÔI NỔI XUNG QUANH QUYỂN SÁCH TỐ CỘNG ‘’LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME’’ VỀ VIỆC ĐƯA CSVN RA TRƯỚC TÒA HÌNH SỰ QUỐC TẾ? Lâm Lễ Trinh Tác phẩm ‘’Le Livre Noir du Communisme’’ (Hắc Thư về … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN HỮU SƠN dịch Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản | Tagged , , , , | Leave a comment