Tag Archives: đại học máu

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 64 – Kết

SÁU MƯƠI BỐN. Cái Tết thứ tư trong tù cộng sản đã qua đi thật nhanh. Những cơn mưa lũ theo đó cũng thưa dần và mất hẳn. Cảnh bì bõm lao động dưới mưa, hoặc trước giờ về được … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 57-63

TRẠI HÀM TÂN 9/78 – 2/80 NĂM MƯƠI BẢY Nguy nga, quy củ và sạch như lau như ly! Quang cảnh mới hiện ra trước mắt không khỏi làm non ba trăm tù từ Suối Máu đến nẩy sinh những … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 49-56

TRẠI SUỐI MÁU 8/77 – 9/78 BỐN MƯƠI CHÍN Trại Suối Máu tọa lạc tại quận Tam Hiệp tỉnh Biên Hòa. Trước năm 1975, nó là trại giam phiến cộng của chính phủ VNCH. Đây là một trại tù chính … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 41-48

BỐN MƯƠI MỐT Vĩnh đã nằm bệnh xá sang ngày thứ ba. Bộ mặt sưng phù của Vĩnh do sự phản ứng nước biển kiểu Cách mạng đã xẹp xuống để thay vào chỗ cũ bộ mặt thực, bộ mặt … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 28-40

TRẠI AN DƯỠNG 7/76 – 8/77 HAI MƯƠI TÁM Cả lũ luống cuống như gái về nhà chồng. Không, đúng hơn như lũ tân binh quân dịch đang thất kinh dưới sự hò hét của một cán bộ quân trường: … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 21-27

HAI MƯƠI MỐT Nếu lịch sử đã biến bọn cán binh CSVN thành những tên hề vô duyên nhất trước mắt hơn 17 triệu dân miền Nam sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, thì lịch sử cũng tặng … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | 1 Comment

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 11-20

MƯỜI MỘT Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Hai tháng tưởng dài như hai thế kỷ. Đêm từng đêm những giấc mộng có màu xanh hy vọng úa héo dần với sức khỏe ngày một suy thoái. Thế giới … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | 2 Comments

ĐẠI HỌC MÁU (Hà Thúc Sinh): 1-10

chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, HÀ THÚC SINH: Đại học máu | Tagged , | 1 Comment