Tag Archives: đánh giặc tàu

DÂN VIỆT không SỐNG theo NHO HỌC (Nguyễn Thanh Đức)

DẪN NHẬP Từ năm 906 dl, dân Việt Lạc vùng Sông Hồng giành lại được nền độc lập tự chủ. Dân chúng được tự do sống theo nếp sống truyền thống của Tổ Tiên. Nền Văn hóa Việt được phục … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , , | Leave a comment