Tag Archives: đất nước tôi

Audio: Hồi Ký ĐẤT NƯỚC TÔI (Nguyễn Bá Cẩn – Đài Radio Saigon Dallas 980am đọc)

Mời Quý Vị nghe Hồi ký Chính Trị ĐẤT NƯỚC TÔI của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn do đài Radio Saigon Dallas 980am đọc.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Audio tài liệu, Audio-Video, Nguyễn Bá Cẩn | Tagged , , | Leave a comment