Tag Archives: đi qua

BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển II

(Đánh máy: Lê Thy) MỤC LỤC (tiếp theo Quyển I) Chương VIII: Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa Chương IX: Bên trời Đồng Nai Thượng Chương X: Cành hoa chuối nước Chương XI: Trưởng Trạm A1 Chương XII: Bộ Chỉ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua | Tagged , , | 8 Comments