Tag Archives: Lan Khai

CÁI HỘT MẬN (Lan Khai)

-1- Sum vầy mấy lúc tình cờ Chẳng qua bên gối một giờ mộng xuân. Giận thiếp thân lại không bằng mộng. Thôi gần chàng bên Lũng Thành Quan. Khi mơ những tiếc khi tàn, Tỉnh trong giấc mộng muôn … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lan Khai | Tagged , | Leave a comment